14 Ağustos 2017 14:10 Meca Metal San. ve Tic. A.Ş. olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
Bu amaç doğrultusunda; 
  • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi
  • Çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı, atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı
  • Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri yapmayı
  • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı
  • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı
  • Şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmayı
  •  
  • Çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.
  •  
Kapsam: 9 mm RK, .380R 9x22 mm, .380R 9x28 mm, .380 Auto, 9x18 mm Makarov, 9x19 mm Parabellum, 9x22 mm PA, 10x28 mm, .40 Smith Wesson, .45 Auto Kalibrelerde Metal ve Pirinç Tabanca Fişeği Kovanı Üretimi